Zodpovedný zástupca dovozcu alkoholu

DAŇOVÉ PORADENSTVO / 14. 4. 2022
0

Spoločnosť Jaspar je zodpovedným zástupcom dovozcov alkoholu.

Táto povinnosť vychádza zo zákona o povinnom označovaní alkoholu.

V mene spoločností vykonávame registráciu na colnom úrade, podávame priebežnú správu a samotné daňové vyrovnanie.

Sdílejte