Prípadová štúdia: zlé účtovníctvo a “dar” v podobe vysokej dane z príjmu pre PO

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE / 14. 9. 2023
0

Rozhodli sme sa z času na čas uverejniť príbehy o našej účtovníckej praxi a problémoch, ktoré pomáhame klientom riešiť. Robíme to (samozrejme, okrem trochy sebapropagácie) s jedným hlavným cieľom. A síce ukázať, že aj v oblasti účtovníctva a daní, ktorú stále veľa podnikateľov podceňuje, môžu nastať veľmi nepríjemné situácie. Situácie, ktoré môžu ohroziť finančnú stabilitu podniku. Možno tým niektorých majiteľov prinútime, aby sa o vedenie účtovníctva a hospodárenie svojej firmy zaujímali o niečo viac ako doteraz. Prvé príbehy ste si tu na blogu mohli prečítať už pred niekoľkými dňami. Dnes prichádzame s ďalším.

Tento sa odohral v júli tohto roku. Ráno 1. júla nám zavolal majiteľ firmy s ročným obratom približne 18 miliónov korún a oznámil nám, že nemá správne vedené účtovníctvo za rok 2022 a že jeho základ dane je podľa účtovných údajov 2 000 000 korún. Vďaka tomu by ho čakal pekný “darček” v podobe dane z príjmov právnických osôb vo výške 380 000 Kč (nehovoriac o následných zálohách).

Keďže už nezostávalo veľa času, na riešenie situácie sme nasadili niekoľko kolegov, predovšetkým hlavnú účtovníčku a analytičku. V priebehu niekoľkých hodín analyzovali celý rok, identifikovali všetky chyby v účtovníctve a pripravili nové daňové priznanie s pečiatkou daňového poradcu. Základ dane a výsledná daň boli po oprave výrazne nižšie ako na začiatku. Aj po zaplatení našich služieb klient ušetril doslova státisíce na DPPO.

Pre prípadné zlé jazyky hneď uvádzame, že nešlo o pokus o daňovú optimalizáciu, ale o opravu zle vedeného účtovníctva.

A ponaučenie? Pravidelne komunikujte so svojím účtovníkom, snažte sa aspoň trochu rozumieť účtovným výstupom a ich konštrukcii a výpočtu. Pravidelne (mesačne alebo štvrťročne) sa pýtajte, akú sumu rôznych daní máte na konci účtovného obdobia zaplatiť a hlavne prečo.

Sdílejte