Prípadová štúdia: príbehy klientov, pre ktorých sme rekonštruovali ich účtovníctvo

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE / 11. 9. 2023
0

V spoločnosti Jaspar sa čoraz častejšie stretávame s tým, že sa na nás obracajú potenciálni klienti s problémom: “Máme zle vedené účtovníctvo”.

Keďže spolupracujeme s mnohými audítormi, diskutujeme nielen o účtovných, ale aj o personálnych problémoch. Žiaľ, aj naši kolegovia audítori nám potvrdili, že v posledných rokoch sa čoraz častejšie objavuje “fenomén” nekvalitne vykonanej práce, nezaúčtovaných dokladov a nepredložených výkazov a správ.

Spoločnosti sa tak dostávajú do problémov, pretože si nesplnili svoje povinnosti voči štátnym orgánom, najčastejšie daňovej správe. Ďalším dôsledkom je, že majitelia alebo finanční riaditelia nepoznajú finančné výsledky svojej spoločnosti, nemajú prehľad o pohľadávkach a pod.

Dôsledky môžu byť nepríjemné. Napríklad pokuty od daňových správ. Spoločnosť sa môže stať nespoľahlivým platcom DPH, môže prísť o peniaze. atď. atď. Takto by sme mohli pokračovať ešte dlho.

Ak neexistujú podklady pre manažérske rozhodovanie, manažment spoločnosti nemá o čo oprieť svoje rozhodnutia o budúcom hospodárení, investíciách a trhových operáciách. Môže mať problémy s bankovým sektorom pri žiadostiach o úver alebo pri plnení podmienok už prijatých úverov.

Jeden príklad z našej praxe: Spoločnosť, pre ktorú sme rekonštruovali účtovníctvo, nemala prehľad o stave svojho účtovníctva. Chápeme, že ak zamestnáte pracovnú silu, odborníka na účtovníctvo, očakávate, že sa oň bude riadne starať. Zodpovednosť je však vždy na štatutárnom orgáne. Majitelia firiem, a najmä konatelia, by mali mať záujem dozvedieť sa viac o SVOJOM účtovníctve, a teda mať prehľad aj o práci účtovníka.

➡️ Odporúčanie: Dohodnite si pravidelné stretnutia s účtovníkom. Dohodnite sa na výkazoch a hláseniach, ktoré budete požadovať každý mesiac (štvrťrok). Nechajte si výkazy vysvetliť. Nastavte limity na pokladniciach, robte fyzické inventúry. Kontrolujte svoje pohľadávky, pýtajte sa na výsledok hospodárenia.

Určite nechceme, aby ste sa stali účtovníkom. Ale v konečnom dôsledku vy najlepšie viete a cítite, ako sa vašej spoločnosti darí. Prehľad o účtoch a spoľahlivá spolupráca vám určite veľmi pomôžu.

Účtovný a daňový tím spoločnosti Jaspar má v súčasnosti niekoľko spoločností, pre ktoré spracováva rekonštrukcie účtovníctva. Napríklad zlé vedenie účtovníctva u jedného klienta viedlo k zníženiu výšky kontokorentného úveru.

U iného, ktorý nemal prehľad o výške finančných prostriedkov na účte, boli dôsledky ešte horšie. V tomto prípade dokonca došlo k trestnému oznámeniu na zamestnankyňu, ktorá mala možnosť manipulovať s hotovosťou a bankovými účtami spoločnosti a využila to nie práve najlepším spôsobom. V tomto prípade bol spreneverený takmer milión korún. 😔

Vykonali sme rekonštrukcie a kontroly, nastavili parametre a procesy následných kontrol. Poskytli sme im zoznamy pohľadávok, záväzkov, sporných položiek.

Hoci teraz klientom nezostáva nič iné, len vyriešiť množstvo problémov, ďalšiu cestu už nastavili správne a s jasnými pravidlami. Vďaka tomu budú mať mesačný prehľad o svojom hospodárení a cash flow. Veríme, že teraz majú istotu, že ich účtovníctvo je opäť v poriadku.

Sdílejte