Prídavky na deti

AKTUALITY / 9. 6. 2022
0

Zákon schválený slovenským parlamentom počíta so zvýšením prídavkov na deti vo všeobecnosti na 40 EUR mesačne zo súčasných 26 EUR

Odpočet dane z príjmu fyzických osôb pre rodičov sa viac ako zdvojnásobí na každé dieťa a dosiahne 50 alebo 100 eur mesačne v závislosti od veku dieťaťa.

Na voľnočasové aktivity zase štát prispeje 60 eur na dieťa.

 

Sdílejte