Jaspar - účetní služby Jaspar - účetní služby

Vedenie účtovníctva

Naši špecialisti sa Vám postarajú o outsourcing účtovníctva. Našim cieľom je vždy správna účtovná evidencia, podávať našim klientom presný, pravdivý a úplný obraz o stave ich podnikania v číslach. Ak máte pochybnosti či je Vaše účtovníctvo vedené správne, nie je problém účtovníctvo skontrolovať či zrekonštruovať. Všetky povinnosti, ktoré nám zveríte do starostlivosti splníme včas. O termínoch ostatných povinností Vás budeme informovať.

Rozumieme všetkým výkazom pre Štatistický úrad SR. Poskytneme Vám účtovné a metodické poradenstvo, alebo výkazy vypracujeme za Vás. Pripravíme Vám podklady k žiadosti o bankový úver, finančný leasing, faktoring a pod. V prípade potreby za Vás vieme pravidelne posielať priebežné výsledky finančným inštitúciám. Môžete si byť istí našou plnou podporou. Sme Vám k dispozícii kedykoľvek nás budete potrebovať.

Čo ponúkame

SPOLOČNOSTIAM

Čo ponúkame

NAVYŠE

Účtovníctvo pre

PODNIKATEĽOV A FYZICKÉ OSOBY

 • Postaráme sa o komplexnú kontrolu účtovníctva po vecnej aj formálnej stránke. Ak bude z doručených dokladov o transakciách zrejmé, že Vám v agende chýbajú niektoré doklady, upozorníme Vás na to.
 • Pripomenieme Vám termíny daňových povinností. Budeme Vás informovať obratom o každom podaní správcovi dane, aby Vám neunikli žiadne finančné povinnosti a všetky ste si ich mohli splniť včas.
 • Raz ročne za Vás zostavíme riadnu účtovnú závierku a v prípade potreby budeme pripravení zostaviť aj mimoriadnu závierku. Tiež nás môžete poveriť zverejnením účtovnej závierky.
 • Zostavíme za Vás všetky druhy daňových priznaní, DPH, spotrebné dane, daň z príjmu a pod.
 • Poradíme Vám, alebo aj priamo vyplníme výkazy pre Štatistický úrad.
 • Pripravíme Vám podklady k žiadosti o bankový úver, finančný či operatívny leasing, alebo iné formy financovania.
 • Okrem pravidelného reportingu máte možnosť sledovať Vašu spoločnosť aj cez nástroj Power BI.
 • Zaistíme efektívne a presné kontrolné mechanizmy, ktoré splnia Vaše obchodné požiadavky.
 • Robustné finančné výkazníctvo dodá dôveru všetkým zúčastneným stranám. Umožní príjmať vo Vašom podnikaní sebavedomé rozhodnutia podložené správnymi informáciami.
 • Budete mať prehľad o všetkých kritických miestach vo Vašom účtovníctve a výkazníctve, ktoré by pre Vás mohli do budúcnosti predstavovať zvýšenú mieru rizika.
 • Naši kvalifikovaní odborníci majú vyčerpávajúce znalosti o povinnostiach v oblasti účtovníctva.
 • Pracujeme so skúsenými seniornimi odborníkmi pre každú oblasť účtovníctva, preto sa môžete stopercentne spoľadnúť na naše služby.
 • Rýchlo a správne Vám zaúčtujeme všetky doklady.
 • Termíny Vašich daňových povinností sa dozviete vždy s dostatočným predstihom.
 • Včas zostavíme vašu účtovnú závierku.
 • Zostavíme za Vás všetky druhy daňových priznaní, DPH, spotrebné dane, daň z príjmu a pod.
 • Poradíme Vám, alebo aj priamo vyplníme výkazy pre Štatistický úrad.
 • Pripravíme Vám podklady k žiadosti o bankový úver, finančný či operatívny leasing, alebo iné formy financovania.
 • Poskytneme Vám pravidelnú spätnú väzbu a reporting výsledkov.

ČO VÁS ISTO PRESVEČÍ

Spoľahlivý archív

Agenda bez papierových dokumentov šikovne prepojená s účtovníctvom
 • Rýchla práca s dokladmi
 • Výsledky v reálnom čase
 • Online prístup - kedykoľvek, odkiaľkoľvek
 • Schvaľovací workflow
 • Široké možnosti importu dát do účtovníctva
 • Intuitívne užívateľské prostredie
Woman at table

NIEKOĽKO SLOV O NÁS

Prečo práve naša spoločnosť

Papers
Účtovníctvo
od A po Z
Piggy bank
Efektívne
investície
Report
Precízne
reporty
Chart
Seriózne
výsledky
Map
Quotes

REFERENCIE

Akú máme reputáciu?

Chcete dôkaz namiesto sľubov? Dajte na slová desiatok spokojných zákazníkov. Prečítajte si čo o nás povedali a akú máme pozíciu v našej branži.