Jaspar - účetní služby Jaspar - účetní služby

Finančná analýza
a riadenie podniku

Spojme Váš cit pre podnikanie, dostupné dáta a naše skúsenosti a vytvorme spoločne finančný plán Vášho podniku. Na mieru Vám pripravíme interaktívny rozpočet, ktorý odhalí kritické miesta Vášho projektu. Objavte s nami výhody využívania plánovania, reportingu a kontrolingu v podnikaní.

Vieme, že pochopenie zákonitostí finančného života firmy je kľúčovou pomôckou pri rozhodovaní, plánovaní zdrojov a zabezpečovaní trvalej udržateľnosti. Nie je dôležité, či ste obchodný start-up, alebo ste súčasťou nadnárodnej korporácie vykazujúcej v IFSR, kvalitné informácie a včasné varovania znižujú riziko Vášho podnikania.

Čo ponúkame

KLIENTOM

Čo ponúkame

NAVIAC

Business intelligence

ANALÝZA FIREMNÝCH DÁT

 • Zostavenie rozpočtu, finančného plánu na mieru, na základe historických dát a aktuálnych obchodných plánov
 • Prípravu reportingového modelu, ktorý sleduje všetky relevantné položky
 • Porovnanie dosiahnutých výsledkov s plánom a aj s historickými údajmi na mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej báze podľa požiadaviek klienta
 • Príprava prognóz vývoja v priebehu účtovného obdobia na základe skutočne dosiahnutých výsledkov
 • Prognóza cash-flow, kalkulácia potrieb externého financovania, sledovanie rizík
 • Online výkazníctvo, kontrola nad Vašimi dátami v reálnom čase
 • Poradenstvo pri výbere optimálneho financovania projektov.
 • Príprava spoločnosti na likvidáciu
 • Due diligence
 • Disponujete informačnými systémami a cez to všetko nemáte komplexný obraz o svojom podnikaní?
 • Páčilo by sa Vám mať reporting, ktorý dokáže rýchlo vizualizovať dáta pochádzajúce z Vašich systémov, nech už ste kdekoľvek?
 • Od nás dostanete dôveryhodné informácie, na základe ktorých budú Vaše rozhodnutia dávať väčší zmysel.
 • Z Vašich dát dokážeme vytiahnuť informácie, ktoré ste nikdy pred tým nedostávali.
 • V spolupráci sa Vami pripravíme model šitý na mieru.
 • Power BI online vizualizácie.

ČO VÁS ISTO PRESVEČÍ

Spoľahlivý archív

Agenda bez papierových dokumentov šikovne prepojená s účtovníctvom.
 • Rýchla práca s dokladmi
 • Výsledky v reálnom čase
 • Online prístup - kedykoľvek, odkiaľkoľvek
 • Schvaľovací workflow
 • Široké možnosti importu dát do účtovníctva
 • Intuitívne užívateľské rozhranie
Woman at table

NIEKOĽKO SLOV O NÁS

Prečo práve naša spoločnosť

Papers
Účtovníctvo
od A po Z
Piggy bank
Efektívne
investície
Report
Precízne
reporty
Chart
Seriózne
výsledky
Map
Quotes

REFERENCIE

Akú máme reputáciu?

Chcete dôkaz namiesto sľubov? Dajte na slová desiatok spokojných zákazníkov. Prečítajte si čo o nás povedali a akú máme pozíciu v našej branži.