Jaspar - účetní služby Jaspar - účetní služby

Účtovníctvo pre živnostníkov a spoločnosti

Potrebujete viesť kompletnú daňovú evidenciu, alebo podvojné účtovníctvo? Radi by ste vypracovaním priznaní k DPH poverili odborníkov? Trápi Vás otázka prenesenej daňovej povinnosti? Spracúvávate pre svojich zamestnancov personálnu a mzdovú agendu? Neváhajte a kontaktujte nás!

V oblasti účtovníctva ponúkame všetko, čo potrebujete k bezproblémovému podnikaniu a chodu Vašej spoločnosti. Sme seriózna firma ovládajúca všetky legislatívne požiadavky. Z takmer 20-ročných skúseností s outsourcingom účtovníctva sme načerpali nesmierne množstvo praktických skúseností o ktoré sa s Vami radi podelíme. O všetkých účtovných operáciách Vás budeme dôsledne informovať. Úplná transparentnosť a časovo neobmedzený prístup ku všetkým Vašim účtovným dátam, štatistikám a reportom je samozrejmosťou.

V ČOM SME DOBRÍ

Aké služby ponúkame

blue line
Vedenie účtovníctva
Postaráme sa o rýchle a správne zaúčtovanie všetkých dokladov. Pripomenieme Vám termíny pre včasné splnenie Vašich daňových povinností. Včas zostavíme riadnu aj mimoriadnu účtovnú závierku.
Daňové poradenstvo
Priebežné či ad-hoc daňové poradenstvo? To necháme na Vás. Poradíme Vám nie len ako spracovať daňové priznanie, ale taktiež všetku súvisiacu agendu. Na základe plnej moci zabezpečíme za Vás všetky úkony pred správcom dane.
Mzdy a personalistika
Postaráme sa o kompletnú administratívu týkajúcu sa Vašich pracovnoprávnych vzťahov. Spracujeme mzdy a mesačné hlásenia pre poisťovne a orgány štátnej správy. Vyplníme za Vás evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia a odošleme ich sociálnej poisťovni.
Daňová evidencia
Pripravíme Ván korektné prehľady príjmov a výdavkov. Potrebujete mať skutočný prehľad o stave Vášho majetku a záväzkov? Na toto máte nás! Vypočítame Vám Vaše daňové povinosti a v správny čas Vám pripomenieme plnenie záväzkov zapísaných v daňovom kalendári. Na požiadanie Vám predložíme evidenciu pohľadávok a záväzkov.
Finančná analýza a riadenie podniku
Poďme spojiť Váš cit pre biznis a potrebné dáta s našim skúseným dohľadom a začnime takto efektívnejšie plánovať kroky Vášho podnikania. Na mieru Vám pripravíme interaktívny finančný plán, ktorý odhalí Vaše kritické miesta.
Woman at table

CO Z NÁS ROBÍ TÚ SPRÁVNU VOĽBU?

Pracujeme vždy poctivo a transparentne

  • Naše bohaté skúsenosti prepojíme s Vašim podnikaním
  • Zapájame do podnikania moderné technológie
  • Spoločne zefektívnime Vaše podnikanie
  • Máme k dispozícii rôzne technoligické východiská