Kontroling v účtovnej firme

AKTUALITY, UNCATEGORIZED / 14. 8. 2022
0

Odhadujeme, že až 95 % väčších účtovných firiem nemá prehľad o svojich ľuďoch a ich práci.

Predstavte si, že máte desiatky ľudí, stovky klientov, pre ktorých spravujete účty… Ste majiteľ a ste zodpovedný za kvalitu práce…

Ako si u stoviek svojich klientov overujete, či vaši ľudia správne a včas vedú ich účty?

Na tomto riešení sme pracovali roky a stálo nás to milióny.

Zaviedli sme malé účtovné tímy a vedúcich tímov. Takmer u všetkých našich zákazníkov, pre ktorých vedieme účtovníctvo, sme vykonali aj analýzu údajov.

Pre každého z našich zákazníkov sme definovali podmienky týkajúce sa údajov a monitorujeme ich.

V praxi to znamená, že ak niektorý z našich kolegov nespracuje účty včas a v správnej kvalite, dozvieme sa o tom takmer okamžite a klient nám nemusí oznamovať, že je s našou prácou nespokojný.

A prečo som vyššie použil slovo takmer všetky, pretože teraz ladíme riešenie pre klientov, ktorí majú svoje vlastné servery a my sa pripájame k práci tam. #dane #mzdy #kontolovanie #vedeniucetnictvi #powerBI

 

Sdílejte