Automatická extrakcia faktúr – automatický proces #extraction #data #powerbi

AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO / 14. 7. 2022
0

Pre rôzne veľké spoločnosti /klientov/ potrebujete rôzne toky dokumentov. Pre účtovnú firmu /jej zamestnancov/ potrebujete jednotný tok. Tok, ktorý môžete automatizovať, čím sa znížia náklady na spracovanie dokumentov…

Bohužiaľ, pridanou hodnotou nie je to, kto a ako rýchlo spracuje koľko dokumentov, ale to, ako dokážete pracovať s údajmi, daňami a ich interpretáciou…

1 – Zadávanie a schvaľovanie dokumentov je na strane klienta
3 – Účtovné údaje sú zdieľané, spracovávané klientom /bankové platby, správa hotovosti atď/ aj účtovnou firmou /kontrola DPH, spracovanie DPH atď/.
3 – Výstupy pre finančných riaditeľov, obchodníkov sú na verejnej platforme Power Bi od spoločnosti Microsoft

Toto je účtovníctvo a digitalizácia…

Ak k tomu pridáte daňové a účtovné znalosti, 10 rokov skúseností vo svete digitalizácie, máte čo ponúknuť účtovníkom aj firmám…

 

Sdílejte