Elektronické stravné lístky od 1.1.2023 

DAŇOVÉ PORADENSTVO / 5. 12. 2022
0

Od 1.1.2023 budú stravné lístky už len elektronické, teda formou platobnej karty. Zamestnanci, ktorí dostávali k výplate balíček fyzických stravných lístkov, ktoré použili v reštaurácii alebo obchode, budú za obedy či nákup potravín platiť už len stravenkovou platobnou kartou.  

Výnimkou povinnej elektronizácie lístkov bude situácia, že použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné. Vzdialenosť, ktorá by bližšie špecifikovala „blízkosť“ však v zákone nie je definovaná. 

Podobne ako to bolo v prípade možnosti zavedenia výberu medzi stravenkami a financiami, aj o povinnej elektronizácii stravných lístkov sa viedli viaceré diskusie. Elektronizácia gastrolístkov sa bude týkať viac ako pol milióna zamestnancov. Pozitívny vplyv by táto zmena mala mať na slovenský gastrosektor. Stravenky – papierové či elektronické – spolu s kantínami ako jediné garantujú to, že stravné sa skutočne využije na kúpu jedla a najmä je možné ho minúť iba na Slovensku a nie v zahraničí.  

Všetci prevádzkovatelia reštaurácií však o zavedení elektronizácie straveniek nie sú jednoznačne presvedčení. Aj keď je možno stravenková platobná karta pre zákazníka praktickejšou modifikáciou lístkov, možnosť prijímať platby cez stravenkovú kartu pre reštauráciu znamená, že si musí nechať od poskytovateľa týchto služieb nastaviť platobný terminál. 

Sdílejte