Blog

Prídavky na deti
AKTUALITY / 9. 6. 2022
Zákon schválený slovenským parlamentom počíta so zvýšením prídavkov na deti vo všeobecnosti na 40 EUR mesačne zo súčasných 26 EUR Odpočet dane z príjmu fyzických osôb pre rodičov sa viac ako zdvojnásobí na každé dieťa a dosiahne 50 alebo 100 eur mesačne v závislosti od veku dieťaťa. Na voľnočasové aktivity zase štát prispeje 60 eur...
Zodpovedný zástupca dovozcu alkoholu
DAŇOVÉ PORADENSTVO / 14. 4. 2022
Spoločnosť Jaspar je zodpovedným zástupcom dovozcov alkoholu. Táto povinnosť vychádza zo zákona o povinnom označovaní alkoholu. V mene spoločností vykonávame registráciu na colnom úrade, podávame priebežnú správu a samotné daňové vyrovnanie.
Vojna na Ukrajine, okupácia
UNCATEGORIZED / 1. 3. 2022
Podporujeme Ukrajinu – poslali sme finančné prostriedky a sme pripravení pokračovať v našom záväzku pomáhať...      
Vrátenie DPH
DAŇOVÉ PORADENSTVO, UNCATEGORIZED / 22. 2. 2022
Vrátenie DPH z nehnuteľností Je štvrtok popoludní a zvoní mi telefón... „Dobrý deň, pán Jaspar, som majiteľ a tvorca spoločnosti XYZ, kúpili sme nebytový priestor, mal som problémy v osobnom živote a chcem si uplatniť nárok na vrátenie DPH... “ Samozrejme, že to zľahčujem, skracujem text pre pobavenie čitateľa, ale výsledkom bolo, že som najprv...
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2022
DAŇOVÉ PORADENSTVO, UNCATEGORIZED / 11. 2. 2022
Predmet dane Predmetom dane právnických osôb je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie. Predmetom daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov,...
Prepnite na automatizované procesy
AKTUALITY, PRÁCA S DOKLADMI, SPOĽAHLIVÝ ARCHÍV / 22. 1. 2022
Máme vlastné servery pre nás a našich zákazníkov. Staráme sa o ne sami. Je to pohodlné, sme flexibilní pre nás aj pre našich zákazníkov... Nemusíte dodržiavať firemné pravidlá a robíme služby priamo na mieru pre našich zákazníkov. Radi predchádzame problémom a pravidelne investujeme do obnovy. Pravidelne aktualizujeme náš HW a SW, aby ste boli spokojní...
PF 2022
AKTUALITY / 14. 12. 2021
Všetkým našim zákazníkom a dodávateľom želáme pokojné Vianoce a tešíme sa na spoluprácu v roku 2022.
Digitalizácia v účtovníctve – uľahčíme vám prácu s archiváciou a dátami
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO, PRÁCA S DOKLADMI, SPOĽAHLIVÝ ARCHÍV / 11. 12. 2021
Zabudnite na staré účtovné knihy a zvoľte si radšej cestu dokonalosti a komfortu procesov. Vďaka moderným technológiám a inováciám vám môžeme poskytnúť lepšie a komplexnejšie účtovnícke služby. Ovládanie už nezávisí len od ľudí. V spolupráci so systémom, ktorý beží na pozadí, si môžeme byť istí, že nám neunikne nič dôležité. Prečítajte si, ako pracujeme s...
Koronavirus – zákoník práce
PERSONALISTIKA / 16. 3. 2020
Vážení klienti, dovolujeme si Vám nabídnout informace, které Vám mohou pomoci při řešení nastalé situace. Nejprve připomínáme obecná ustanovení: Zaměstnavatel je dle § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k přecházení rizikům. Každý zaměstnanec má potom dle § 106 odst....
Účetní data a práce s doklady
AKTUALITY, PRÁCA S DOKLADMI / 23. 11. 2019
Účetní data Účetní data nejsou jen nástrojem pro zjištění částky odvodu DPH, ale hlavně nástrojem pro řízení, plánování a směřování firmy... Naučte se systematicky a pravidelně pracovat s daty, která máte ve svém účetnictví... Používejte je pro to, abyste měli ucelený přehled o své firmě, dovedli předvídat rizika, řídit peněžní toky a plánovat... V každé firmě lze najít různé způsoby, jak nakládat s daty. Většinou se naše potřeby, každý měsíc...