Blog

Prípadová štúdia: zlé účtovníctvo a “dar” v podobe vysokej dane z príjmu pre PO
PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE / 14. 9. 2023
Rozhodli sme sa z času na čas uverejniť príbehy o našej účtovníckej praxi a problémoch, ktoré pomáhame klientom riešiť. Robíme to (samozrejme, okrem trochy sebapropagácie) s jedným hlavným cieľom. A síce ukázať, že aj v oblasti účtovníctva a daní, ktorú stále veľa podnikateľov podceňuje, môžu nastať veľmi nepríjemné situácie. Situácie, ktoré môžu ohroziť finančnú stabilitu...
Prípadová štúdia: príbehy klientov, pre ktorých sme rekonštruovali ich účtovníctvo
PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE / 11. 9. 2023
V spoločnosti Jaspar sa čoraz častejšie stretávame s tým, že sa na nás obracajú potenciálni klienti s problémom: “Máme zle vedené účtovníctvo”. Keďže spolupracujeme s mnohými audítormi, diskutujeme nielen o účtovných, ale aj o personálnych problémoch. Žiaľ, aj naši kolegovia audítori nám potvrdili, že v posledných rokoch sa čoraz častejšie objavuje “fenomén” nekvalitne vykonanej práce,...
PF 2023
AKTUALITY / 15. 12. 2022
Všetkým našim zákazníkom a dodávateľom želáme pokojné Vianoce a tešíme sa na spoluprácu v roku 2023.
Elektronické stravné lístky od 1.1.2023 
DAŇOVÉ PORADENSTVO / 5. 12. 2022
Od 1.1.2023 budú stravné lístky už len elektronické, teda formou platobnej karty. Zamestnanci, ktorí dostávali k výplate balíček fyzických stravných lístkov, ktoré použili v reštaurácii alebo obchode, budú za obedy či nákup potravín platiť už len stravenkovou platobnou kartou.   Výnimkou povinnej elektronizácie lístkov bude situácia, že použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku...
AKTUALITY / 1. 12. 2022
Novinky v Jaspare Máme nové firemné video – pozrite si ho -https://youtu.be/AqA0jSbNZtk Pomáhali sme v domove pre seniorov, kde sme zaplatili vianočný koncert pre seniorov V roku 2022 sme odštartovali éru komplexnej digitalizácie účtovníctva a miezd. Budeme mať novú platformu na komunikáciu so zákazníkmi a online mzdový portál pre ich zamestnancov a oddelenie ľudských zdrojov.
Daňový bonusu na dieťa od 1. januára 2023
DAŇOVÉ PORADENSTVO / 28. 11. 2022
Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikateľskej činnosti (podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), si môže uplatniť daňový bonus v súlade s § 33 ods. 1 ZDP v znení účinnom od 1. januára 2023, na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti...
Nová ohlasovacia povinnosť pre digitálne platformy
DAŇOVÉ PORADENSTVO / 25. 11. 2022
Prenajímatelia bytu či chaty cez Booking alebo Airbnb, ako aj ľudia jazdiaci pre Uber či Bolt a predávajúci produkty cez portály Sashe.sk alebo cestovné kancelárie sa od 1. januára 2023 neschovajú pred finančnou správou. Od nového roka totiž vstupuje do platnosti novela zákona č. 250/2022, podľa ktorej digitálne platformy musia automaticky poskytovať informácie o svojich klientoch daňovým...
Možnosti odpočtu daňovej straty 
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO / 26. 9. 2022
Možnosti odpočtu daňovej straty  – umorovanie v roku 2022  Daňovú stratu v roku 2022 môžu vykázať a umorovať:  právnické osoby,  fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, čiže príjmy zo živnosti a samostatnej zárobkovej činnosti), za predpokladu, že uplatňujú preukázateľné výdavky a vedú daňovú evidenciu alebo účtujú v...
Zmeny vo výške stravného a základnej náhrady za km
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO / 26. 8. 2022
Zmeny vo výške stravného a základnej náhrady za km jazdy na pracovnej ceste od 01.09.2022   Dňa 6. augusta 2022 bolo v Zbierke zákonov publikované Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 282/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, nové, zvýšené sumy použijú od 1. septembra 2022.  Od...
Kontroling v účtovnej firme
AKTUALITY, UNCATEGORIZED / 14. 8. 2022
Odhadujeme, že až 95 % väčších účtovných firiem nemá prehľad o svojich ľuďoch a ich práci. Predstavte si, že máte desiatky ľudí, stovky klientov, pre ktorých spravujete účty... Ste majiteľ a ste zodpovedný za kvalitu práce... Ako si u stoviek svojich klientov overujete, či vaši ľudia správne a včas vedú ich účty? Na tomto riešení...