Uncategorized

Kontroling v účtovnej firme
AKTUALITY, UNCATEGORIZED / 14. 8. 2022
Odhadujeme, že až 95 % väčších účtovných firiem nemá prehľad o svojich ľuďoch a ich práci. Predstavte si, že máte desiatky ľudí, stovky klientov, pre ktorých spravujete účty... Ste majiteľ a ste zodpovedný za kvalitu práce... Ako si u stoviek svojich klientov overujete, či vaši ľudia správne a včas vedú ich účty? Na tomto riešení...
Všetkým prajeme krásne dovolenky
UNCATEGORIZED / 10. 7. 2022
Vojna na Ukrajine, okupácia
UNCATEGORIZED / 1. 3. 2022
Podporujeme Ukrajinu – poslali sme finančné prostriedky a sme pripravení pokračovať v našom záväzku pomáhať...      
Vrátenie DPH
DAŇOVÉ PORADENSTVO, UNCATEGORIZED / 22. 2. 2022
Vrátenie DPH z nehnuteľností Je štvrtok popoludní a zvoní mi telefón... “Dobrý deň, pán Jaspar, som majiteľ a tvorca spoločnosti XYZ, kúpili sme nebytový priestor, mal som problémy v osobnom živote a chcem si uplatniť nárok na vrátenie DPH... ” Samozrejme, že to zľahčujem, skracujem text pre pobavenie čitateľa, ale výsledkom bolo, že som najprv...
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2022
DAŇOVÉ PORADENSTVO, UNCATEGORIZED / 11. 2. 2022
Predmet dane Predmetom dane právnických osôb je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie. Predmetom daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov,...