Prípadové štúdie

Prípadová štúdia: zlé účtovníctvo a “dar” v podobe vysokej dane z príjmu pre PO
PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE / 14. 9. 2023
Rozhodli sme sa z času na čas uverejniť príbehy o našej účtovníckej praxi a problémoch, ktoré pomáhame klientom riešiť. Robíme to (samozrejme, okrem trochy sebapropagácie) s jedným hlavným cieľom. A síce ukázať, že aj v oblasti účtovníctva a daní, ktorú stále veľa podnikateľov podceňuje, môžu nastať veľmi nepríjemné situácie. Situácie, ktoré môžu ohroziť finančnú stabilitu...
Prípadová štúdia: príbehy klientov, pre ktorých sme rekonštruovali ich účtovníctvo
PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE / 11. 9. 2023
V spoločnosti Jaspar sa čoraz častejšie stretávame s tým, že sa na nás obracajú potenciálni klienti s problémom: “Máme zle vedené účtovníctvo”. Keďže spolupracujeme s mnohými audítormi, diskutujeme nielen o účtovných, ale aj o personálnych problémoch. Žiaľ, aj naši kolegovia audítori nám potvrdili, že v posledných rokoch sa čoraz častejšie objavuje “fenomén” nekvalitne vykonanej práce,...