Daňové poradenstvo

Zodpovedný zástupca dovozcu alkoholu
DAŇOVÉ PORADENSTVO / 14. 4. 2022
Spoločnosť Jaspar je zodpovedným zástupcom dovozcov alkoholu. Táto povinnosť vychádza zo zákona o povinnom označovaní alkoholu. V mene spoločností vykonávame registráciu na colnom úrade, podávame priebežnú správu a samotné daňové vyrovnanie.
Vrátenie DPH
DAŇOVÉ PORADENSTVO, UNCATEGORIZED / 22. 2. 2022
Vrátenie DPH z nehnuteľností Je štvrtok popoludní a zvoní mi telefón... „Dobrý deň, pán Jaspar, som majiteľ a tvorca spoločnosti XYZ, kúpili sme nebytový priestor, mal som problémy v osobnom živote a chcem si uplatniť nárok na vrátenie DPH... “ Samozrejme, že to zľahčujem, skracujem text pre pobavenie čitateľa, ale výsledkom bolo, že som najprv...
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2022
DAŇOVÉ PORADENSTVO, UNCATEGORIZED / 11. 2. 2022
Predmet dane Predmetom dane právnických osôb je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie. Predmetom daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov,...
Digitalizácia v účtovníctve – uľahčíme vám prácu s archiváciou a dátami
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO, PRÁCA S DOKLADMI, SPOĽAHLIVÝ ARCHÍV / 11. 12. 2021
Zabudnite na staré účtovné knihy a zvoľte si radšej cestu dokonalosti a komfortu procesov. Vďaka moderným technológiám a inováciám vám môžeme poskytnúť lepšie a komplexnejšie účtovnícke služby. Ovládanie už nezávisí len od ľudí. V spolupráci so systémom, ktorý beží na pozadí, si môžeme byť istí, že nám neunikne nič dôležité. Prečítajte si, ako pracujeme s...
Nabytí účinnosti novely zákona č. 368/2016 sb. K zákonu č. 253/2008 sb.
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO, PERSONALISTIKA / 28. 11. 2018
Vážení klienti, dovolujeme si Vám připomenout, že v souvislosti se čtvrtou AML směrnicí (4th Anti-money laundering EU Directive) byla přijata novela č. 368/2016 Sb. k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Změny zavedené touto novelou se promítly mj. také v zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to k 1. lednu 2018. Na...