Daňové poradenstvo

Elektronické stravné lístky od 1.1.2023 
DAŇOVÉ PORADENSTVO / 5. 12. 2022
Od 1.1.2023 budú stravné lístky už len elektronické, teda formou platobnej karty. Zamestnanci, ktorí dostávali k výplate balíček fyzických stravných lístkov, ktoré použili v reštaurácii alebo obchode, budú za obedy či nákup potravín platiť už len stravenkovou platobnou kartou.   Výnimkou povinnej elektronizácie lístkov bude situácia, že použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku...
Daňový bonusu na dieťa od 1. januára 2023
DAŇOVÉ PORADENSTVO / 28. 11. 2022
Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikateľskej činnosti (podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), si môže uplatniť daňový bonus v súlade s § 33 ods. 1 ZDP v znení účinnom od 1. januára 2023, na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti...
Nová ohlasovacia povinnosť pre digitálne platformy
DAŇOVÉ PORADENSTVO / 25. 11. 2022
Prenajímatelia bytu či chaty cez Booking alebo Airbnb, ako aj ľudia jazdiaci pre Uber či Bolt a predávajúci produkty cez portály Sashe.sk alebo cestovné kancelárie sa od 1. januára 2023 neschovajú pred finančnou správou. Od nového roka totiž vstupuje do platnosti novela zákona č. 250/2022, podľa ktorej digitálne platformy musia automaticky poskytovať informácie o svojich klientoch daňovým...
Možnosti odpočtu daňovej straty 
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO / 26. 9. 2022
Možnosti odpočtu daňovej straty  – umorovanie v roku 2022  Daňovú stratu v roku 2022 môžu vykázať a umorovať:  právnické osoby,  fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, čiže príjmy zo živnosti a samostatnej zárobkovej činnosti), za predpokladu, že uplatňujú preukázateľné výdavky a vedú daňovú evidenciu alebo účtujú v...
Zmeny vo výške stravného a základnej náhrady za km
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO / 26. 8. 2022
Zmeny vo výške stravného a základnej náhrady za km jazdy na pracovnej ceste od 01.09.2022   Dňa 6. augusta 2022 bolo v Zbierke zákonov publikované Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 282/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, nové, zvýšené sumy použijú od 1. septembra 2022.  Od...
Automatická extrakcia faktúr – automatický proces #extraction #data #powerbi
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO / 14. 7. 2022
Pre rôzne veľké spoločnosti /klientov/ potrebujete rôzne toky dokumentov. Pre účtovnú firmu /jej zamestnancov/ potrebujete jednotný tok. Tok, ktorý môžete automatizovať, čím sa znížia náklady na spracovanie dokumentov... Bohužiaľ, pridanou hodnotou nie je to, kto a ako rýchlo spracuje koľko dokumentov, ale to, ako dokážete pracovať s údajmi, daňami a ich interpretáciou... 1 – Zadávanie...
Zodpovedný zástupca dovozcu alkoholu
DAŇOVÉ PORADENSTVO / 14. 4. 2022
Spoločnosť Jaspar je zodpovedným zástupcom dovozcov alkoholu. Táto povinnosť vychádza zo zákona o povinnom označovaní alkoholu. V mene spoločností vykonávame registráciu na colnom úrade, podávame priebežnú správu a samotné daňové vyrovnanie.
Vrátenie DPH
DAŇOVÉ PORADENSTVO, UNCATEGORIZED / 22. 2. 2022
Vrátenie DPH z nehnuteľností Je štvrtok popoludní a zvoní mi telefón... “Dobrý deň, pán Jaspar, som majiteľ a tvorca spoločnosti XYZ, kúpili sme nebytový priestor, mal som problémy v osobnom živote a chcem si uplatniť nárok na vrátenie DPH... ” Samozrejme, že to zľahčujem, skracujem text pre pobavenie čitateľa, ale výsledkom bolo, že som najprv...
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb 2022
DAŇOVÉ PORADENSTVO, UNCATEGORIZED / 11. 2. 2022
Predmet dane Predmetom dane právnických osôb je príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie. Predmetom daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov,...
Digitalizácia v účtovníctve – uľahčíme vám prácu s archiváciou a dátami
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO, PRÁCA S DOKLADMI, SPOĽAHLIVÝ ARCHÍV / 11. 12. 2021
Zabudnite na staré účtovné knihy a zvoľte si radšej cestu dokonalosti a komfortu procesov. Vďaka moderným technológiám a inováciám vám môžeme poskytnúť lepšie a komplexnejšie účtovnícke služby. Ovládanie už nezávisí len od ľudí. V spolupráci so systémom, ktorý beží na pozadí, si môžeme byť istí, že nám neunikne nič dôležité. Prečítajte si, ako pracujeme s...