Aktuality

14. 12. 2021
PF 2022
AKTUALITY / 14. 12. 2021
Všetkým našim zákazníkom a dodávateľom želáme pokojné Vianoce a tešíme sa na spoluprácu v roku 2022.
11. 12. 2021
Digitalizácia v účtovníctve – uľahčíme vám prácu s archiváciou a dátami
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO, PRÁCA S DOKLADMI, SPOĽAHKIVÝ ARCHÍV / 11. 12. 2021
Zabudnite na staré účtovné knihy a zvoľte si radšej cestu dokonalosti a komfortu procesov. Vďaka moderným technológiám a inováciám vám môžeme poskytnúť lepšie a komplexnejšie účtovnícke služby. Ovládanie už nezávisí len od ľudí. V spolupráci so systémom, ktorý beží na pozadí, si môžeme byť istí, že nám neunikne nič dôležité. Prečítajte si, ako pracujeme s...
23. 11. 2019
Účetní data a práce s doklady
AKTUALITY, PRÁCA S DOKLADMI / 23. 11. 2019
Účetní data Účetní data nejsou jen nástrojem pro zjištění částky odvodu DPH, ale hlavně nástrojem pro řízení, plánování a směřování firmy... Naučte se systematicky a pravidelně pracovat s daty, která máte ve svém účetnictví... Používejte je pro to, abyste měli ucelený přehled o své firmě, dovedli předvídat rizika, řídit peněžní toky a plánovat... V každé firmě lze najít různé způsoby, jak nakládat s daty. Většinou se naše potřeby, každý měsíc...
17. 11. 2019
Novinky 11/2019
AKTUALITY, PRÁCA S DOKLADMI / 17. 11. 2019
Přiznání k daním z příjmů za rok 2019 a výše daně a uplatňování paušálních výdajů: Výše daně z příjmů fyzických osob: 15% Výše daně z příjmů právnických osob: 19% Uplatňování paušálních výdajů u DPFO 2019: 80 % (nejvýše 1 600 000 Kč ročně) – z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného, 60 % (nejvýše 1 200 000 Kč ročně) –...
13. 12. 2018
Změny v legislativě chystané pro rok 2019
AKTUALITY, PERSONALISTIKA, PRÁCA S DOKLADMI / 13. 12. 2018
Nabízíme Vám přehled změn chystaných pro rok 2019: 1. Zálohy v roce 2019: V roce 2019 bude průměrná mzda ve výši 32 699Kč (vypočteno základ 30156Kč * koeficient 1,0843Kč) Tato částka tedy ve srovnání s rokem 2018 narostla o 2720Kč. Sociální pojištění: Rozhodný příjem se zvyšuje na částku 3000Kč, jde o nový limit tzv. zaměstnání malého rozsahu. Z toho vyplívá, že sociální pojištění se nebude odvádět...
28. 11. 2018
Nabytí účinnosti novely zákona č. 368/2016 sb. K zákonu č. 253/2008 sb.
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO, PERSONALISTIKA / 28. 11. 2018
Vážení klienti, dovolujeme si Vám připomenout, že v souvislosti se čtvrtou AML směrnicí (4th Anti-money laundering EU Directive) byla přijata novela č. 368/2016 Sb. k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Změny zavedené touto novelou se promítly mj. také v zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to k 1. lednu 2018. Na...
15. 9. 2017
Obsluha bankovních účtů z jedné aplikace
AKTUALITY, PERSONALISTIKA / 15. 9. 2017
Bankovní účty budeme obsluhovat z jedné aplikace Banky již na tuto novinku několik měsíců připravují... Ale dle zkušeností ze zahraničí je předpokládané, že vetší úspěch u uživatelů budou mít nezávislé aplikace, než aplikace bank... Uvidíme, kdo pohltí nejvíce uživatelů  a přinese nejlepší komfort při ovládání více účtů z jednoho místa.. Ať si dobře vyberete... Již teď se na trhu tvoří několik startupů, kam vstupují velcí investoři a tvoří...
21. 2. 2017
Snížení DPH
AKTUALITY, PERSONALISTIKA / 21. 2. 2017
Dne 14. 2. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u novin a časopisů z 15 % na 10 %.
1. 7. 2016
NETSUITE
AKTUALITY / 1. 7. 2016
Účtujeme pro jednoho z našich partnerů v nadnárodním systému NetSuite. Počet účetních kanceláři, které tento systém používají v ČR, se dá počítat na prstech jedné ruky. A to byste klidně mohli být i po úraze, asi bez tří prstů 🙂
1. 6. 2016
Parkování
AKTUALITY / 1. 6. 2016
Máme vyřešeno parkování... Pro naše klienty a nás, jsme upravili parkování přímo před kanceláří. Nyní jsme ještě dostupnější.