Aktuality

15. 12. 2022
PF 2023
AKTUALITY / 15. 12. 2022
Všetkým našim zákazníkom a dodávateľom želáme pokojné Vianoce a tešíme sa na spoluprácu v roku 2023.
1. 12. 2022
AKTUALITY / 1. 12. 2022
Novinky v Jaspare Máme nové firemné video – pozrite si ho -https://youtu.be/AqA0jSbNZtk Pomáhali sme v domove pre seniorov, kde sme zaplatili vianočný koncert pre seniorov V roku 2022 sme odštartovali éru komplexnej digitalizácie účtovníctva a miezd. Budeme mať novú platformu na komunikáciu so zákazníkmi a online mzdový portál pre ich zamestnancov a oddelenie ľudských zdrojov.
26. 9. 2022
Možnosti odpočtu daňovej straty 
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO / 26. 9. 2022
Možnosti odpočtu daňovej straty  – umorovanie v roku 2022  Daňovú stratu v roku 2022 môžu vykázať a umorovať:  právnické osoby,  fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, čiže príjmy zo živnosti a samostatnej zárobkovej činnosti), za predpokladu, že uplatňujú preukázateľné výdavky a vedú daňovú evidenciu alebo účtujú v...
26. 8. 2022
Zmeny vo výške stravného a základnej náhrady za km
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO / 26. 8. 2022
Zmeny vo výške stravného a základnej náhrady za km jazdy na pracovnej ceste od 01.09.2022   Dňa 6. augusta 2022 bolo v Zbierke zákonov publikované Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 282/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, nové, zvýšené sumy použijú od 1. septembra 2022.  Od...
14. 8. 2022
Kontroling v účtovnej firme
AKTUALITY, UNCATEGORIZED / 14. 8. 2022
Odhadujeme, že až 95 % väčších účtovných firiem nemá prehľad o svojich ľuďoch a ich práci. Predstavte si, že máte desiatky ľudí, stovky klientov, pre ktorých spravujete účty... Ste majiteľ a ste zodpovedný za kvalitu práce... Ako si u stoviek svojich klientov overujete, či vaši ľudia správne a včas vedú ich účty? Na tomto riešení...
14. 7. 2022
Automatická extrakcia faktúr – automatický proces #extraction #data #powerbi
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO / 14. 7. 2022
Pre rôzne veľké spoločnosti /klientov/ potrebujete rôzne toky dokumentov. Pre účtovnú firmu /jej zamestnancov/ potrebujete jednotný tok. Tok, ktorý môžete automatizovať, čím sa znížia náklady na spracovanie dokumentov... Bohužiaľ, pridanou hodnotou nie je to, kto a ako rýchlo spracuje koľko dokumentov, ale to, ako dokážete pracovať s údajmi, daňami a ich interpretáciou... 1 – Zadávanie...
9. 6. 2022
Prídavky na deti
AKTUALITY / 9. 6. 2022
Zákon schválený slovenským parlamentom počíta so zvýšením prídavkov na deti vo všeobecnosti na 40 EUR mesačne zo súčasných 26 EUR Odpočet dane z príjmu fyzických osôb pre rodičov sa viac ako zdvojnásobí na každé dieťa a dosiahne 50 alebo 100 eur mesačne v závislosti od veku dieťaťa. Na voľnočasové aktivity zase štát prispeje 60 eur...
22. 1. 2022
Prepnite na automatizované procesy
AKTUALITY, PRÁCA S DOKLADMI, SPOĽAHLIVÝ ARCHÍV / 22. 1. 2022
Máme vlastné servery pre nás a našich zákazníkov. Staráme sa o ne sami. Je to pohodlné, sme flexibilní pre nás aj pre našich zákazníkov... Nemusíte dodržiavať firemné pravidlá a robíme služby priamo na mieru pre našich zákazníkov. Radi predchádzame problémom a pravidelne investujeme do obnovy. Pravidelne aktualizujeme náš HW a SW, aby ste boli spokojní...
14. 12. 2021
PF 2022
AKTUALITY / 14. 12. 2021
Všetkým našim zákazníkom a dodávateľom želáme pokojné Vianoce a tešíme sa na spoluprácu v roku 2022.
11. 12. 2021
Digitalizácia v účtovníctve – uľahčíme vám prácu s archiváciou a dátami
AKTUALITY, DAŇOVÉ PORADENSTVO, PRÁCA S DOKLADMI, SPOĽAHLIVÝ ARCHÍV / 11. 12. 2021
Zabudnite na staré účtovné knihy a zvoľte si radšej cestu dokonalosti a komfortu procesov. Vďaka moderným technológiám a inováciám vám môžeme poskytnúť lepšie a komplexnejšie účtovnícke služby. Ovládanie už nezávisí len od ľudí. V spolupráci so systémom, ktorý beží na pozadí, si môžeme byť istí, že nám neunikne nič dôležité. Prečítajte si, ako pracujeme s...